Vullen


Als u bij ons komt om een gaatje te laten vullen kunt u zelf kiezen of u verdoving wilt hebben. Bij het 'boren' komt veel water vrij, bedoeld om de warmteontwikkeling te beperken en slijpsel af te voeren. Dit water wordt door de assistente zoveel mogelijk weggezogen met een speekselzuiger. 

 

Als het schoonmaken van de kies afgerond is zullen we, afhankelijk van de grootte en de vorm van het gaatje, een vormpje gebruiken om de kies weer op te bouwen.

 

Voorheen werden er alleen maar amalgaamvullingen gebruikt. Tegenwoordig wordt er meer en meer gevuld met wit vulmateriaal, composiet. Dit vulmateriaal wordt met een blauwe (koude) lamp uitgelicht zodat de vulling direct hard is. Een amalgaamvulling heeft tijd nodig om hard te worden. Wij adviseren u dan ook om na de behandeling minimaal 1 uur niet te eten.

 

Een witte vulling is mooier maar kan in sommige gevallen niet volstaan. Dan wordt er uitgeweken naar een amalgaamvulling. Dit is in bijna iedere situatie toepasbaar. Welke vulling toegepast gaat worden, wordt bepaald door de tandarts in overleg met u. Het is tenslotte uw mond. 

 

Het kan zijn dat u van witte vullingen iets meer napijn krijgt. Dit kan variëren van koud- en warmgevoeligheid tot echte kiespijn. Soms houden deze klachten langer aan. Wacht bij twijfel of aanhoudende pijn niet te lang en bel ons gerust.