Wijzigingen parodontale behandelingen per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 veranderen er een aantal zaken rondom parodontale behandelingen. Zo zijn er niet langer verschillende tarieven voor tandartsen en mondhygiënisten en zijn de werkzaamheden conform de nieuwe tariefcodes duidelijk omschreven.

Huidige situatie
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 56,48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 108,65

T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 75,30
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 108,65
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 144,68

Nieuwe situatie
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2018 wettelijk bepaald dat er geen verschil meer is in het tarief per behandelaar en de omschrijving voor de parodontale behandeling transparant moet zijn voor zowel patiënt als zorgverlener. Dit heeft geleid tot nieuwe tariefcodes en tarieven, plus een specifieke omschrijving welke werkzaamheden tot die tariefcodes behoren:

T41 Beperkt consult parodontale nazorg  € 58,02
T42 Consult parodontale nazorg  € 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg  € 148,64

Daar waar wij eerder uw tariefcode vast konden stellen, hebben wij ons nu te houden aan de uitgevoerde werkzaamheden conform de nieuwe omschrijving.

Wat betekent dit voor u vanaf 1 januari 2018?
Krijgt u in 2018 een parodontale behandeling in onze praktijk, dan gelden de nieuwe tariefcodes. Wij blijven dezelfde parodontale behandeling uitvoeren zoals u gewend bent, omdat deze voor uw gebit nodig is. Dit resulteert voor velen in een parodontale behandeling conform de omschrijving met tariefcode T44 en een bedrag van € 148,68.

Heeft u in 2017 tariefcode T52, T54 of T56 gehad? Dan bent u per brief door ons geïnformeerd. Heeft u geen brief ontvangen? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt bellen op 0570 - 613 513 en vragen naar Inge Bronsvoort. Zij is aanwezig op maandag en dinsdag van 8.15 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.15 - 12.00 uur.

Klik hier voor de nieuwe en uitgebreide omschrijvingen en tarieven per 1 januari 2018.