Medische gegevens

Voor ieders veiligheid is het van belang ons te informeren omtrent medische bijzonderheden zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Wijzigt er iets in uw gezondheid? Geef dit dan aan ons door.

Nieuwe patiënt?
Voor uw eerste afspraak ontvangt u van ons een gezondheidsvragenlijst. Deze lijst kunt u invullen en bij uw eerste bezoek aan de tandarts overhandigen. Indien nodig zal de tandarts nog enkele aanvullende vragen stellen.

Misschien denkt u wel: 'Waarom al die vragen?' Het kan vreemd op u overkomen wanneer u een brief met een lijst met vragen over uw gezondheid krijgt, terwijl u een afspraak heeft voor uw gebit. Het is voor de tandarts van belang op de hoogte te zijn van uw gezondheid en gebruik van geneesmiddelen. Zo zijn alle vragen die u op de vragenlijst vindt, ook van belang voor tandheelkundige behandelingen. Alleen zo kan de tandarts de juiste maatregelen nemen om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u iets niet begrijpt, vraag dan gerust uw tandarts om uitleg.

Met uw gegevens zal uiteraard strikt vertrouwelijk worden omgegaan.